Chuck (boneless)

3-5 Pound Roasts
$10.00/lb. Avg. 3 lb.

Chuck Roast (Bone-in)

$8.00/lb. Avg. 3 lb.

Country Ribs

1.5 Pound avg package
$8.00/lb. Avg. 1.75 lb.

Eye Round Roast

$10.00/lb. Avg. 3 lb.

Filet Mignon

.5-1 Pound
$25.00/lb. Avg. 12 oz.

Flank Steak

1 pound avg package
$12.00/lb. Avg. 1 lb.

Ground Beef

$8.00/lb. Avg. 1 lb.

Half Beef

$4.00/lb. Avg. 350 lb.

Ham Roast (Smoked)

3-5 Pound Roasts
$10.00/lb. Avg. 4 lb.

Ham Steaks (Fresh)

1.5 Pound avg package
$9.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Ham Steaks (Smoked)

$10.50/lb. Avg. 1.5 lb.

Hamburger Patties

$10.00/lb. Avg. 1.3 lb.

Heart (Beef)

2-3 Pounds
$5.00/lb. Avg. 2 lb.

Hotdogs (Beef)

$13.00/lb. Avg. 1 lb.

Italian Sausage Sweet Bulk

1 pound avg package
$7.00/lb. Avg. 1 lb.

Kielbasa (Beef)

1 pound avg package
$11.00/lb. Avg. 1 lb.

Kielbasa (Pork

1 pound avg package
$11.00/lb. Avg. 1.15 lb.

Liver (Beef)

2-3 Pounds
$4.00/lb. Avg. 2 lb.

Liver (Pork)

2-3 Pounds
$4.00/lb. Avg. 2 lb.

London Broil

$14.00/lb. Avg. 2.5 lb.

Maple Syrup quart

1 Quart NY State Maple Syrup
$18.00

NY Strip

$19.00/lb. Avg. 10.4 oz.

Oxtail

$5.00/lb. Avg. 2 lb.

Pasture Raised Turkey 15 lbs

Pre Sale $1.50/lb. savings
$7.50/lb. $6.00/lb. Avg. 15 lb.